ترموستات M271

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A2712030575
موتور
موتور M271
سال ساخت
سال ساخت 2005-2010
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط ٌW203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 345.90D
وضعیت نو
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A2712030575
کد فنی جایگزین 2 A2712030375
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W211
کد پلتفرم مرتبط W204
کلاس C class
کلاس E class
برند Wahler
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه