دسته موتور M102

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A2012403917
موتور
موتور M102
سال ساخت
سال ساخت 1985- 1992
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W124
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 03428
وضعیت نو
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A1242401617
کد فنی جایگزین 2 A2012404017
کد فنی جایگزین 3 A1242401717
کد فنی سازنده
کد فنی جایگزین 1 03805
کد فنی جایگزین 2 05688
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W201
کلاس E class
برند فبی
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه