فیلتر هوا M102

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A0020943004
موتور
موتور M102
سال ساخت
سال ساخت 1985-1996
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W124
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده E172L
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A0020943804
کد فنی جایگزین 2 A0030943804
کد فنی جایگزین 3 A0030945804
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W123
کد پلتفرم مرتبط W201
کلاس E class
کلاس C class
برند هنگس
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه