فیلتر روغن M112 ، M272,M273

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A0001802209
موتور
موتور M 112
سال ساخت
سال ساخت 1998 - 2008
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W 203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده E11H02 D155
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A0001803109
کد فنی جایگزین 2 A0001802609
کد فنی سازنده
کد فنی جایگزین 2 E11H01 D50
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W 211
کلاس C class
کلاس E class
برند هنگس
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه