فیلتر روغن M271

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A2711840128
موتور
موتور M271
سال ساخت
سال ساخت 2002-2015
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده E38H D106
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A2711840225
کد فنی جایگزین 2 A2711800009
کد فنی جایگزین 3 A2711800109
کد فنی جایگزین 4 A2711840225
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W204
کد پلتفرم مرتبط W211
کد پلتفرم مرتبط W212
کلاس C class
کلاس E class
برند هنگس
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه