فیلتر اتاق W212-W204

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A2048300018
سال ساخت
سال ساخت 2008 - 20017
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W204
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده E2954LC01
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A2048300518
کد فنی جایگزین 2 A2128300018
کد فنی جایگزین 3 A2128300218
کد فنی جایگزین 4 A2128300318
کد فنی سازنده
کد فنی جایگزین 2 E2954LC02
کد فنی جایگزین 3 E2954LC03
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W212
کلاس C class
کلاس E class
برند هنگس
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه