فیلتر روغن M112 ، M272

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A 000 180 23 09
موتور
موتور M 112
سال ساخت
سال ساخت 2002 - 2008
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W 203 - W 211
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده P 9263
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A 000 180 22 09
کد فنی جایگزین 2 A 000 180 31 09
کد فنی جایگزین 3 A 000 180 26 09

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه