واتر پمپ M102

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A1022005001
موتور
موتور M102
سال ساخت
سال ساخت 1985-1992
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط ٌW124
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 0130269002
وضعیت نو
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W201
کلاس ٍٍٍE class
کلاس C class
برند مایله
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه