فیلتر هوا M271

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A2710940204
موتور
موتور M271
سال ساخت
سال ساخت 2003-2015
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده S 9401
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W204
کد پلتفرم مرتبط W211
کد پلتفرم مرتبط W212
کلاس C class
کلاس E class
برند بوش
کشور سازنده آلمان

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه