واشر سر سیلندر M112

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A 112 016 03 20 _ A 112 016 04 20
موتور
موتور M112
سال ساخت
سال ساخت 2002-2006
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W 203,W211
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 61-31260-00 61-31265-00
وضعیت نو

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه